6 – 12 SIERPIEŃ 2018

Poniedziałek
Stubienko 17:00
+Bronisława i Władysław Ryznar
Stubno 18:00
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym – za zmarłych w stanie czyśćca

Wtorek
Barycz 17:00
O zdrowie dla męża
Stubno 18:00
+Emilia Swynczak – 18 r. śm.

Środa
Barycz 17:00
+Franciszek Podolec – 20 r. śm.
Stubno 18:00
+Zwierkowski Jan, Katarzyna

Czwartek
Barycz 17:00
+Rodziców Jana i Anielę Poznańskich
Stubno 18:00

Gracjan w 2 ur. …

Piątek
Stubienko 17:00
+Maria Wilgucka
Stubno 18:00
+Stanisław Zwierkowski, Anna Zwierkowska

Sobota
Stubno 18:00

+Grzegorz Juchniewicz

Niedziela
Stubno 7:00
+Zwierkowski Józef, Aniela i Stanisława
Stubienko 8:30
+Katarzyna, Józef Pietruszka i rodzice
Barycz 9:30
+Zofia i Mieczysław Wiśniewski
Stubno 11:00
+Maria, Tadeusz, Zbigniew Wirkijowscy