22 – 28 STYCZNIA 2018

Poniedziałek
Barycz 16:00
+Bożena Dobosz
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Wiktoria i Jan Socha
+Helena Seruga

Wtorek
Stubno 7:00
W 25 r. ślubu Agnieszki i Józefa
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Marian Socha
+Leon Seruga

Środa
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Marian Socha
+Kazimierz w 26 r. śmierci i Stanisława Kędzierscy

Czwartek
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Helena Seruga z róży P. Sanockiej
Za Romana – w pewnej intencji

Piątek
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Piotr, Katarzyna, Maria Wota
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym – za zmarłych będących w stanie czyśca

Sobota
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Stanisław Piękoś i jego rodzice
W 35 r. ślubu Krystyny i Mariana

Niedziela
Stubno 7:00
+Karol
Stubienko 8:30
+Helena Michałów
Barycz 9:30
+Tadeusz Hawro w 22 r. śmierci
Stubno 11:00
+Hanna, Maria, Michał Dobrowolscy
W 35 r. ślubu Elżbiety i Ryszarda