15 – 21 STYCZNIA 2018

Poniedziałek
Barycz 16:00
+Bożena Dobosz
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Mieczysława Banat
+Michał Szymoniak

Wtorek
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Mieczysława Banat
+Helena Seruga

Środa
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Mieczysława Banat
+Julian Rewacki w r. śm.

Czwartek
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Mieczysława Banat
+Marian Socha

Piątek
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Mieczysława Banat
+Stefania, Aleksander, Wiesław, Tomasz

Sobota
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Mieczysława Banat
W intencji Dawida

Niedziela
Stubno 7:00
+Tadeusz Gdowski
Stubienko 8:30
+Helena Michałów
Barycz 9:30
+Bożena Dobosz
Stubno 11:00
+Ryszard Dobrzykowski w 2 r. śm. i jego rodzice