12 – 18 LUTY 2018

Poniedziałek
Barycz 16:00
+Bożena Dobosz
Stubienko 16:00
+Mieczysława Banat
Stubno 17:00
+Marian Socha
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym – za zmarłych będących w stanie czyśćca

Wtorek
Stubienko 16:00
+Mieczysława Banat
Barycz 16:00
+Szymon Litwin i o bł. dla rodziny
Stubno 17:00
+Marian Socha
+Maria Cyran – 2 r. śm.

Środa
Stubno 7:00
+Marian Socha
Barycz 16:00
+Zofia i Piotr Kuźniar
Stubienko 16:00
+Mieczysława Banat
Stubno 17:00
+Franciszek Kisielewicz

Czwartek
Barycz 16:00
+Szymon Litwin i o bł. dla rodziny
Stubno 17:00
+Marian Socha
+Janina, Jan, Katarzyna, Mieczysław Kądziołka

Piątek
Barycz 16:00
+Franciszek Podolec
Stubno 17:00
+Tadeusz Kot – 21 r. śm.
+Józef Kot

Sobota
Stubienko 16:00
+Janina i Stanisław, Stefania i Franciszek
Stubno 17:00
+Marian Socha
+Józef Drymajło – 1 r. śm.

Niedziela
Stubno 7:00
+Marek Smolak – 6 r. śm., rodzice i bracia
Stubienko 8:30
+Mieczysława Banat
Barycz 9:30
+Z rodziny Sromickich, Michał Tekla i Mieczysław
Stubno 11:00
+Salomea Wolańska – 36 r. śm.
Stubno 15:00
+Janina, Stanisław Janowski