Poniedziałek
Stubno 7:00
+Maria Stopa
+Helena Seruga
Stubienko 8:00
+Czesława i Edward Duda

Wtorek
Stubno 7:00
+Maria Stopa
+Jan, Felicja Kopacz

Barycz 16:00
+Stanisław Kontek

Środa
Barycz 16:00
+Szymon Litwin i o bł. dla rodziny
Stubno 17:00
+Mieczysława Banat
+Helena Seruga

Czwartek
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Mieczysława Banat
+Helena Seruga

Piątek
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Szczepan i Aniela
+Marian Socha

Sobota
Stubienko 16:00
+Helena Michałów
Stubno 17:00
+Helena Seruga
+Marian Socha

Niedziela
Stubno 7:00
+Kazimierz Kapłon i rodzice
Stubienko 8:30
+Helena Michałów
Barycz 9:30
+Bożena Dobosz
Stubno 11:00
+Maria Stopa