Żywy Różaniec – to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot, ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po 15 osób – według tradycyjnego układu różańca).

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w następujące dni: w dniu przyjęcia do Żywego Różańca, Narodzenia Pana Jezusa (25 XII), Ofiarowania Pańskiego (2 II), Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III), Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym), Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII), w święto Królowej Różańca Świętego, oraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 XII).

Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych. W naszej parafii ma to miejsce w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.