Dziewczęca Służba Maryjna (DSM, Maryjki, dzieci Maryi)

Wspólnota parafialna dla dziewcząt, której patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna. Maryjki spełniają w parafii różne funkcje. Uczestniczą w Mszach Świętych, podczas których podejmują różnego rodzaju posługi: czytają Pismo Święte, modlitwę wiernych, śpiewają psalmy, biorą czynny udział w nabożeństwach. Do ich zadań jako dzieci Maryi należy przyjaźń z Jezusem, gorliwa modlitwa, poświęcenie swojego czasu dla drugiego człowieka, pomaganie innym, dawanie dobrego przykładu na co dzień.

Wskazania dla Dziewczęcej Służby Maryjnej:

  1. Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
  2. Będę starać się, aby w mojej Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
  3. Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
  4. Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
  5. Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.