„I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię Moje, Mnie przyjmuje” Mt 18, 5

W „Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego” w 1956 r. jako naród złożyliśmy przyrzeczenie, że będziemy bronili każdego dziecka, a dar życia uważali za najcenniejszy skarb narodu.

W naszej parafii przed dwudziestu laty powstało Dzieło Duchowej Adopcji. Na przestrzeni tych lat w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego osoby chętne podejmują modlitwę (codziennie dziesiątek różańca i specjalna modlitwa), która trwa dziewięć miesięcy. W okresie tych 20-tu lat każdego roku w naszej parafii ponad 30 osób podejmowało modlitwę w obronie życia i do tej pory objęliśmy modlitwą 670 dzieci. Wśród tych osób są takie, które modlą się od początku powstania Duchowej Adopcji jak również włączają się po raz pierwszy czy kolejny.

Duchowej Adopcji może podjąć się każdy: młodzież, osoby starsze, samotne. Nie wymaga to wiele czasu. Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu ratowanie bezbronnych dzieci nienarodzonych do włączenia się w to dzieło.

an. Janina Paczkowska