Miesiąc Listopad to szczególny czas zadumy nad przemijaniem. Częściej odwiedzamy cmentarze, otaczamy modlitwą zmarłych, palimy znicze, pamiętamy o wypominkach. Jednym z uczynków miłosierdzia jest „modlić się za żywych i umarłych”.

Ci, którzy oczyszczają się w czyśćcu potrzebują systematycznej pomocy, dlatego też przed siedmiu laty powstało w naszej parafii Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. Do Apostolstwa może należeć każdy katolik, który pragnie pomóc zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Pomoc tę możemy nieść w różny sposób:

  • przez ofiarowanie Mszy św. w intencji zmarłych;
  • uzyskiwanie odpustów;
  • ofiarowanie cierpień i trudów codziennego życia;
  • jałmużnę;

Apostolstwo Pomocy Dusz Czyśćcowych przy naszej parafii liczy obecnie 39 osób. Raz w miesiącu spotykamy się na Mszy św. odprawianej za zmarłych w czyśćcu, po której uczestniczymy w spotkaniu formacyjnym. Prenumerujemy też kwartalnik „Do Domu Ojca”, który zawiera wiele informacji dotyczących czyśćca.

Zapraszamy chętnych do włączenia się w to dzieło pomocy tym, którzy odeszli, a sami sobie pomóc nie mogą i oczekują naszego modlitewnego wsparcia. Wdzięczność dusz czyśćcowych jest wielka, bo wypraszają dla nas o wiele więcej niż my im dajemy.

an. Janina Paczkowska