Czym jest Akcja Katolicka?

Akcja Katolicka (AK) według Kodeksu Prawa Kanonicznego jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym w diecezji przez biskupa. Posiada statut i program działania. Celem AK jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich. Działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej polega na pogłębianiu indywidualnej i wspólnotowej formacji chrześcijańskiej oraz podejmowaniu dzieł apostolskich w parafii.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Stubnie

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ks. Prałata Jerzego Lica w 1997 roku znalazła się w naszej Parafii grupka ludzi, którzy chcieli swój czas i zapał poświęcić dla Pana i dla całej wspólnoty parafialnej. W 1997 roku zaczęliśmy poznawać, co to jest AK, a w roku 1998 w Strachocinie nasz parafialny Oddział otrzymał dekret nominacyjny. Asystentem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej został ks. Jerzy Lic, zaś pierwszym Prezesem Pani Maria Fortuna. W dniu 21 września 1998 roku z rąk ks. Józefa Niżnika (Asystenta Archidiecezjalnego AK) 24 osoby otrzymały legitymacje członkowskie. Nasza wspólnota stara się swoim życiem i swoja pracą przybliżać do Boga i innych ludzi. Uczestniczy w życiu parafii, podejmując różne dzieła zarówno te, które pozwalają pogłębić wiarę, inaczej spojrzeć na Boga i drugiego człowieka (pielgrzymki, adoracje, drogi krzyżowe, duchowa adopcja dziecka poczętego, diakonia muzyczna, róża różańcowa), jak również mające wymiar materialny (np. coroczne kwestowanie na rzecz domów dziecka). Obecnie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Stubnie skupia 14 członków. Asystentem Parafialnym jest ks. Tadeusz Włoch, zaś Prezesem Leszek Świdrak.

Jesteśmy otwartą wspólnotą dla każdego, kto chce do nas dołączyć. Pragniemy poznawać lepiej Boga, ubogacać siebie i innych, robić coś dobrego dla naszego otoczenia i całej parafii. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej. Głęboko wierzymy, że w naszej wspólnocie parafialnej jest wiele osób, które potrafią wnieść w jej życie nowego ducha. Może to będziesz TY.