Proboszcz: Ks. Tadeusz Włoch

Wikariusz: Ks. Piotr Krzysik

Proboszczowie w parafii Stubno:
Ks. Tomasz Sapeta (Sapyta) 1915 – 1932
Ks. Ludwik Kudła 1932 – 1974
Ks. Prałat Jerzy Lic 1974 – 2004
Ks. Zbigniew Rolski 2004 – 2010

Wikariusze w parafii Stubno:
Ks. Jan Bober 1996 – 2000
Ks. Paweł Drozd 2000 – 2002
Ks. Waldemar Pastuszak 2002 – 2006
Ks. Robert Siuzdak 2006 – 2011
Ks. Karol Burda 2011 – 2013
Ks. Piotr Fil 2013 –  2015
Ks. Paweł Tołpa 2015 – 2017
Ks. Tomasz Zarzycki 2017 – 2019