Wielki Post

14 lutego tradycyjnie Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, podczas którego podejmujemy szczególną refleksję nad swoim życiem oraz nad najważniejszymi prawdami wiary. Niech czas ten będzie okazją do podjęcia i wypełnienia postanowień związanych z przemianą na lepsze nas samych. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w każdy piątek w Baryczu i Stubienku o 16:00, w Stubnie o 17:00 oraz Gorzkich Żali w każdą niedziele o 15:00.