Wielki Post

Rozpoczęliśmy Wielki Post – jest to okres 40 dni, w którym mamy szczególną okazję do wyciszenia się, wytężonej pracy nad sobą oraz pogłębienia życia duchowego. W tym czasie podejmujemy konkretne postanowienia, które mają nam pomóc pokonać nasze słabości i otworzyć serca na działanie Boga. Zaprośmy Jezusa do naszego życia, do naszych spraw, aby przemienił nas, tak jak On sam tego chce i módlmy się nawzajem za siebie, aby nie zabrakło wśród nas prawdziwej wiary, nadziei i miłości.