Triduum Paschalne

Wraz z całym Kościołem obchodzimy najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym Triduum Paschalne. Jego istotą jest celebracja Misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa

Triduum oznacza z łacińskiego trzy dni. Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorną mszą św. w Wielki Czwartek, kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli wielkanocnej. Podczas tych dni w sposób szczególny rozpamiętywane są ostatni chwile Jezusa przed sądem i męką, droga krzyżowa, śmierć Jezusa i jego Zmartwychwstanie.

WIELKI CZWARTEK
W tym dniu rano może być sprawowana tylko jedna msza św. – tzw. Msza Krzyżma świętego. Celebrowana jest w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów w każdej diecezji. Biskup konsekruje oleje, które kapłani zabierają do swoich parafii.

Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. To pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch sakramentów – Kapłaństwa i Eucharystii. Wielki Czwartek to święto wszystkich kapłanów.
Po mszy św. przenosi się wszystkie puszki z Najświętszym Sakramentem do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Z ołtarza zdejmowany jest obrus i świece.

 

WIELKI PIĄTEK
To jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy świętych. Wiernych obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy. Od rana w kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Najważniejsza tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Wierni podchodzą i całują krzyż. Odprawiane jest także nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

WIELKA SOBOTA

Tego dnia święcone są pokarmy. Całą sobotę trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Głównym punktem Wielkiej Soboty jest wieczorna, bardzo uroczysta Wigilia Paschalna. To najważniejsza liturgia w Roku Liturgicznym. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy. W kościołach rozbrzmiewa już radosne Alleluja, które zwiastuje Zmartwychwstanie Chrystusa.

 

WIELKA NIEDZIELA
Obchody Niedzieli Zmartwychwstania rozpoczyna procesja rezurekcyjna. Rusza o świcie i jest bardzo bogata. Po jej zakończeniu w kościele odśpiewywany jest hymn Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy). Liturgia tego dnia jest bardzo uroczysta. W pieśniach rozbrzmiewa Alleluja.