Pielgrzymka do Wielkich Oczu

W sobotę 2 września członkowie naszej parafii pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach. Poprzez wspólny śpiew, modlitwy, rozmowy, podjęty trud oraz uczestnictwo w Eucharystii powierzali Bogu przez pośrednictwo Matki Najświętszej swoje radości, troski i nadzieje.