Pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej

W niedzielę 27 maja członkowie naszej parafii pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Kalwarii Pacławskiej, aby w tym uświęconym modlitwą miejscu poprzez uczestnictwo w „dróżkach” i „majówce” wyprosić za pośrednictwem Matki Najświętszej łaski potrzebne do dobrego życia.