Modlitwa o trzeźwość

Miesiąc sierpień jest w naszej Ojczyźnie
czasem modlitwy i walki o trzeźwość.
Kościół zachęca do abstynencji,
aby w ten sposób włączyć się w tę walkę.
Podejmijmy to wezwanie.