Krąg Domowego Kościoła

Domowy Kościół to ruch przeznaczony dla małżeństw, inspirowany duchowością ks. Franciszka Blachnickiego. Stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie. Domowy Kościół powstał w 1973 r.

Rodziny Domowego Kościoła spotykają się w tzw. kręgach liczących od 4 do 7 małżeństw w jednym z ich domów.

Małżeństwa uczestniczące w comiesięcznych spotkaniach towarzyszą sobie w drodze do Boga i pomagają w codziennym życiu. Warto włączyć się do tego ruchu! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie we środę 19. XI po Mszy św. Ewentualne informacje można też uzyskać na numer 795650500.