Kapliczka w Stubienku

Przydrożna kapliczka w Stubienku wpisana do rejestru zabytków pod nr. A-1095, usytuowana jest przy drodze powiatowej Medyka – Radymno. Wybudowana została w drugiej połowie XIX wieku prawdopodobnie przez miejscową ludność. Jest przykładem małej drewnianej architektury sakralnej, będącej hołdem dziękczynnym za ustanie epidemii, a także upamiętnieniem miejsca usytuowania cmentarza epidemiologicznego. Według relacji miejscowej ludności przekazywanych z pokolenia na pokolenie epidemie cholery miały miejsce na przełomie XIX i XX wieku. Stanowi obok zespołu pocerkiewnego istotny element krajobrazu kulturowego miejscowości. We wnętrzu kapliczki znajdował się, nie zachowany do dziś ołtarzyk z wizerunkiem Św. Mikołaja – patrona morowego powietrza. O epidemii na tym terenie mówi także  tematyka wewnętrznych  malowideł ściennych: wizerunek Matki Bożej Bolesnej, Pana Jezusa Gorejącym Sercem, Matki Bożej Opieki czy Chrystusa modlącego się – zwróconego ku Św. Mikołajowi. Malowidła są pierwszą warstwą historyczną – pochodzącą z czasów powstania obiektu. Występują  w górnych partiach ścian oraz na stropie. Pomimo prostoty i schematycznego ujęcia, posiadają przemyślany schemat kompozycyjny. Do roku 2013 budynek ten stał na posesji prywatnej i nie mając właściciela chylił się ku upadkowi. W 2013 roku został przejęty przez Parafię Rzymskokatolicką w Stubnie. Po wykonaniu dokumentacji technicznej i kosztorysu, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia na wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych. W miesiącu wrześniu 2013 roku przeprowadzono remont konstrukcji budynku kapliczki: wymianę zniszczonych fundamentów, podwalin, elementów konstrukcyjnych, przeprowadzono remont dachu powracając do pierwotnego pokrycia gontem, wszystkie elementy drewniane zostały zaimpregnowane. Pieniądze na te prace pochodziły: 10 000 zł – WKZ, 25 120 zł środki własne. W miesiącu kwietniu 2014 roku wykonano: stolarkę okienną, drzwi, podłogę, oraz ziemne dojście do budynku od strony drogi. Koszt tych prac wyniósł 8866,23 zł. Kwotę tą zapłaciliśmy z następujących źródeł: PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, 7536,29 zł, oraz 1329,94 zł środki własne. Powyższe prace zostały wykonane przez Zakład Remontowo-Konserwacyjny „ARKADY” z Jarosławia. W miesiącu lipcu uporządkowaliśmy plac wokół kapliczki, wykonaliśmy kamienną płytę odwadniającą wokół budynku, utwardziliśmy wcześniej wykonane ziemne dojście do kapliczki od strony drogi powiatowej, oraz przeprowadziliśmy ponowną konserwację elementów drewnianych budynku. Koszt tych prac wyniósł 3500 zł, został pokryty z środków własnych. Do wykonania całego zaplanowanego zakresu prac pozostało wykonanie instalacji odgromowej budynku, oraz odnowienie wewnętrznych malowideł ściennych. Prace te zostaną przeprowadzone wówczas, gdy będziemy posiadali na ten środki finansowe.

<<Galeria>>