Boże Narodzenie

Uroczystość Bożego Narodzenia to jeden z najradośniejszych momentów w ciągu roku liturgicznego. W tym czasie cieszymy się, że Bóg stał się człowiekiem po to, aby nam bezpośrednio pokazać, że nas bardzo kocha i pragnie nas zbawić, wyzwolić z grzechu. Z tej okazji łamiemy się opłatkiem i składamy życzenia. Niech Boża Dziecina będzie dla każdego z nas źródłem prawdziwej radości, niezawodnej nadziei oraz miłości zdolnej do poświęceń i zapomnienia o sobie. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia !