100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

11 listopada 2018 roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. W celu dobrego przygotowania się do tejże uroczystości módlmy się w intencji naszej ojczyzny.